Финансиски услуги
pngГлобално истражување за претприемништвоpatПат кон кариераОпштествена одговорност на претпријатијаDear West

fu-banerMРФП постојано го подобрува пристапот до финансиските услуги и на тој начин се бори против сиромаштијата. Добрите идеи и посветените претприемачи треба да имаат пристап до потребната финансиска поддршка. Ваквиот пристап на МРФП придонесе до крајот на 2016 г. да се исплатат над 2.96 милијарди денари (48,1 милиони евра) кон 13.620 клиенти. На овој начин се поддржани вкупно 19.839 постојни и 5.653 планирани работни места.