Публикации
pngГлобално истражување за претприемништвоpatПат кон кариераОпштествена одговорност на претпријатијаDear West

 

Претприемач на годината

 

Глобално истражување за претприемништво

 

Кон алтернативен туризам

 

Промоција на женско претприемништво

 

Пат кон кариера

 

Зголемување на учеството на жените Ромки на пазарот на труд

 

Општествена одговорност на претпријатија

Публикации:

Брошури:

 

Економски активности на Косово

 

Публикации на теми од земјоделие