fbpx
Огласи
pngГлобално истражување за претприемништвоpatpatПат кон кариераОпштествена одговорност на претпријатијаDear West

Повик бр. 3/ЗАМ/2018 за пријавување интерес за формирање на земјоделски задруги // Техничка поддршка – прва фаза

Почитувани, 

Проектот „Поддршка за развој на земјоделски задруги“, финансиран од ЕУ, Ве поканува да учествувате на Повикот за пријавување на групи на земјоделски стопанства кои имаат интерес да формираат земјоделска задруга. 

Генерална цел на поддршката е подобрен и конкурентен земјоделски сектор преку зајакнување на капацитетите на земјоделските задруги. Специфична цел на поддршката е зголемена продуктивност и зголемени економски резултати преку поддршка на соработка меѓу земјоделците за формирање на нови земјоделски задруги.

Право на учество имаат групи на земјоделски стопанства кои имаат интерес да формираат земјоделска задруга. 

Рокот за доставување на пријавите е продолжен до 12.11.2018 г. до 16:00 часот.

Инструкциите и обрасците за аплицирање може да ги подигнете во просториите на Македонската развојна фондација за претпријатија - МРФП или од веб страната http://www.zadrugi.mk (објавени како прилог под овој текст).

Пријавите се поднесуваат на следната адреса: Македонска развојна фондација за претпријатија, ул. Никола Парапунов бр. 41a, 1060 Скопје, со назнака „За повик бр. 3/ЗАМ/2018“.

Оваа постапка за избор се спроведува во рамки на проектот „Поддршка за развој на земјоделски задруги“ кој е финансиран од Европската Унија, а спроведуван од CARE Германија/Луксембург и Македонска развојна фондација за претпријатија.